Günümüz toplumlarında yüz güzelliği kadar vücut güzelliği de önem kazanmıştır. Güzel bacaklar kadın vücudunda estetiğin önemli bir parçasıdır. Çağımızın giyim tarzı modern kadınlarda bacakların görüntüsünü öne çıkarmaktadır. Güzel görünen bacaklarda diz üstü ve diz altı kısımlar birbiri ile uyumlu olmalı, eğrilik olmamalı, bacak kalınlığı vücudun diğer kısımları ile orantılı olmalıdır. Bacak estetiğini bozan durumları ve tedavilerini şöyle özetleyebiliriz: