Kadın görüntüsünü erkeklerden ayıran en belirleyici yapılar memeler ve kalça görüntüsüdür. Geniş kalçalar dişiliği ve doğurganlığı simgeler ve içgüdüsel olarak erkekler tarafından daha çok beğeni toplar. Çağlar boyunca güzellik kavramı değişikliklere uğrasa bile her kültürde kadın görüntüsü “belirgin göğüs, ince bel ve belirgin kalça” olarak tanımlanmıştır. Son yıllarda özellikle batı toplumlarında kalça görüntüsüne artan ölçüde önem verilmekte ve kalça estetiği için çeşitli ameliyatlar tanımlanmaktadır. Bu konudaki estetik işlemleri şu başlıklarda özetleyebiliriz: