Silikonlu Memeden Süt Gelir mi ?

Silikon Taktırdıktan Sonra Emzirme

Meme büyütme ameliyatları daha çok gençlerde uygulanmaktadır. Her ne kadar kendi yağı ile meme büyütme giderek artan sayıda yapılmakta ise de hala en etkili ve kolay meme büyütme yöntemi silikon meme protezi kullanılarak yapılan büyütmelerdir.

Doğurganlık dönemindeki kadınların estetik meme ameliyatları ile ilgili en büyük kaygıları daha sonra bebeklerini emzirip emziremeyecekleridir.

Her meme süt verir mi?

Memelerin doğum sonrası süt verip vermeyeceği önceden bilinemez. Bazı annelerin bebeklerini beslemeye yeterli sütünün gelmediği, çabuk kesildiği veya hiç gelmediği rastlanan durumlardır. Göğüs büyütme ameliyatları sütün kesilmesi veya gelmemesi ile ilgili bir risk taşımazlar. Ancak her silikon protezli anne sonradan süt verebilir diyemeyiz. Çünkü bunların bazılarının silikon taktırmasalar da süt verememe olasılıkları vardır.

Silikon meme protezi emzirmeyi riske sokar mı?

Meme içine yerleştirmek için neresi kesilirse kesilsin göğüs protezleri daima meme dokusunun alt kısmına konulur. Bebeklerin süt emdiği nokta memelerin en çıkıntılı kısmında olan esmer bir dairenin ortasındaki emzik gibi bir uzantıdır.  Tüm meme bezlerinin kanalları birbirine bağlanarak sonunda büyük birkaç boru ile meme başı dediğimiz çıkıntıya açılır ve süt buradan dışarı akar.  Meme bezlerinin bazıları yaralansa bile kalan meme bezleri ürettikleri sütü bu kanallar ile dışarı verebilir.  Meme protezleri hiçbir zaman süt kanallarının dışarıya açıldığı bölgelere veya bunların yakınına yerleştirilmez ve bu nedenle de süt vermeyi etkilemez.

Meme başı ve meme ucu

Anatomik olarak memenin konik şeklinin en çıkıntılı kısmında esmer renkli bir daire mevcuttur. Çapı 3 cm ile 6 cm arasında değişebilir hatta bazen daha geniş olabilir. Anatomik olarak buna areola denilir. Tam Türkçe karşılığı olmayan bu bölgeye “meme başı” diyebiliriz. Bu esmer dairenin ortasında ise sütün geldiği bir çıkıntı vardır. Emilmeye uygun bu bölgeye nipple adı verilir. Türkçe karşılığını “meme ucu” olarak söyleyebiliriz. Areola altında toplanan ve birbiriyle birleşen süt kanalları nipple ortasından dışarı açılır.

Meme başı kenarından silikon takılması

Silikon meme protezi‘nin göğüs içine yerleştirilmesi birkaç yoldan olur.

  • Meme altındaki kıvrımdan
  • Koltuk altından
  • Göbekten
  • Meme başı (areola) kenarından

Hepsinin kendine göre iyi ve dezavantajlı yanları vardır. Ancak meme başı kenarından protez yerleştirilmesi diğerlerine göre daha başarılı sonuçlar vermekte ve zor fark edilen bir iz bırakmaktadır. Bu nedenle pek çok deneyimli estetik-plastik cerrah bu yöntemi tercih etmektedir. Bazı hastalarda yanlış olarak bu bölgeden girilerek yapılan ameliyatların süt vermeyi tehlikeye sokacağı inancı vardır. Bu doğru değildir. Meme başı kenarından yapılan kesi deri altında ilerleyerek süt kanallarının çok uzağında bir yerden göğüs içine ilerlemekte ve süt kanallarına yok denecek kadar az zarar vermektedir. Zaten deneyimli meme cerrahları da meme kistlerine böyle ulaşmaktadırlar.

Areola kenarı esmer renkli meme başı derisi ile açık renkli meme derisinin birleşim yerine geldiği için buradaki izler belli olmaz. Ayrıca bu bölgede deride gerginlik olmadığından ameliyat izlerinin genişleme riski de çok daha azdır.

Her ameliyatta olduğu gibi burada da sonuç plastik cerrahın deneyim ve becerisi ile doğrudan ilişkilidir.


Sosyal medyadaki paylaşımlarımızı izlemek için aşağıdaki logolardan uygun gördüklerinize tıklayabilirsiniz: