Büyük Memeler

“Memelerim Çok Büyük”

Memeler kadın vücudunun en karakteristik parçası olduğu kadar güzelliğinin de belirleyici özelliğidir. Estetik ve güzellik bütünü yaratan parçaların birbiri ile uyumu sonucu ortaya çıkar. Memelerin küçük olmaları gibi belirli bir hacimden büyük olmaları da vücut ahengini bozar. Memenin normal dışı büyümesi meme hipertrofisi olarak isimlendirilir. Hastalar genellikle yukarıdaki başlıkta gösterilen şikayet ile bize başvurular.

Memede büyüme nedenleri

Adolesan sonrası ileri yaşlarda meme büyümesinin en önemli nedeni şişmanlıktır. Ancak adolesandan itibaren göğüslerin büyük olması daha çok genetik yani ailesel nedenlere bağlıdır. Nadir olarak bazı hormonal dengesizlikler de sonradan ortaya çıkan meme büyümesi yapabilir. Meme içi tümörler de büyüme yapabilir ancak bu genellikle tek taraflıdır ve kitlenin ele gelmesi ile kolayca diğerlerinden ayrılır.

Kadınlarda memede büyüme

Kadın memesinin ortalama hacmi değişkenlik gösterir. Uzun boylu ve iri yapılı kadınlarda büyük memeler hoş durur. Buna karşılık ufak tefek kadınlarda çok iri memeler estetik açıdan hoş görünmeyebilir. Hemen her kültürde kadınların dolgun göğüslü olanları daha çekici olarak değerlendirilir ama bunun da bir sınırı vardır. Memeler her ne kadar dişiliği temsil eder ise de çok büyük olmaları güzelliğe ayni oranda katkı sağlamaları anlamına gelmez. Ayrıca medya da bu konuda toplumu olumsuz etkilemektedir. Yakın zamana kadar özellikle medya meşhuru kadınların memelerini yapay olarak aşırı büyütmeleri nedeni ile Amerika başta olmak üzere tüm dünyada kadınlar arasında büyük meme yarışı başlamış idi. Fakat son yıllarda öncelikle Avrupa’da kadınlar tekrar memelerini normal boyutlara küçültmeye başladılar.

Büyük göğüslerin yarattığı sorunlar

Memelerdeki büyüklük belli bir eşiği geçerse ortaya fiziksel şikeyetler de çıkmaya başlar. Dev büyüklükteki memelere gigantomasti denilir.

 • Büyük memeler genellikle sarkık olurlar. Bunun nedeni ağırlıkları yüzünden yerçekimine yenik düşmeleridir.
 • Dev memeli olanlar koşmakta ve bazı hareketleri yapmakta zorlanırlar.
 • Böyle kişiler kendilerine uygun kıyafet bulmakta sorun yaşarlar.
 • Genç kızlar arasında dev memeli olmak alay konusu olabilir ve psikolojik sorunlar yaratabilir.
 • Dev memelerin yarattığı fiziksel sorunlar arasında boyun ağrısı ve boyun omurlarında hasar, kamburluk, sırt ağrısı ve vertebrada disk hernileri yani omurga fıtıkları (bel ve boyun fıtıkları) sayılabilir.
 • Meme altlarında kötü koku, pişikler ve yaralar hem sosyal hem de sağlık yönünden ortaya çıkan sorunlardır.

Büyük Memeleri Küçültme

Göğüsleri küçültmenin yolları

Kadınların çoğu memelerini doğal yollar ile yani cerrahi bir işlem yaptırmadan küçültmenin arayışı içindedirler. Bu ancak şişman kişilerin zayıflaması ile mümkündür. Ancak kilo verme durumunda vücudun diğer bölgeleri de zayıflayacağından meme/vücut oranı değişmeyecektir. Ayrıca zayıflayan memeler genellikle daha da sarkık görünürler. Bunun dışında haricen kullanılan merhemler, memeleri giysi veya bandajlar ile baskı altına almak, ilaçlar ve diğer çeşitli yöntemlerin bir etkisi olduğu gösterilememiştir.

Büyük memeler nasıl küçültülür ?

Bu sorunun yanıtı günümüzde yalnızca “cerrahi olarak” şeklinde verilebilir. 1900 lerin başlarında meme küçülme ameliyatları tümör çıkartma ameliyatları gibi değerlendirilmiş ve memenin yarısı veya daha fazlasını ampute ederek gerçekleştirilmiştir. Kalan memenin estetik görüntüsü üzerinde fazla durulmamıştır. Oysa günümüzde meme küçültme ameliyatının amacı hem işlevsel olarak emzirmeyi devam ettirmek hem de görüntü olarak kabul edilebilir bir şekil elde etmektir. Önüne geçilemeyen bir gerçek kesilen her yerde az veya çok bir iz kalmasıdır. Memede de bir kısmı çıkarıldığında bir iz kalacaktır. Teorik olarak çıkarılan kısım ne kadar fazla ise yani meme ne kadar büyük ise kalacak iz de o kadar fazla olacaktır. Günümüzdeki ameliyat yöntemleri izleri en aza indirecek şekilde değişikliklere uğramıştır.

Memeleri küçültme yolları

Memelerin ancak ameliyat ile etkili şekilde küçültülebileceğini söylemiştik. Memeler büyüdükçe yapılacak ameliyat daha komplike ve zor hale gelmektedir. İdeal bir meme küçültme ameliyatında şunlar göz önüne alınmalıdır:

 • Mümkün ise emzirme fonksiyonu korunmalı
 • Nipple-areola kompleksi denilen meme ucu ve onu çevreleyen esmer daire korunmalı veya yeniden oluşturulmalı.
 • Meme gerektiği kadar küçültülmeli
 • Yeni memenin konik şekli sağlanmalı.
 • Mümkün olduğu kadar az iz bırakılmalı.
 • Memeler dik olmalı yani sarkıklıkları giderilmelidir.

Her ne kadar teorik olarak bu kurallara uyuası beklense de teknik olarak bunların hepsini ideal ölçüde sağlamak her zaman mümkün olmayabilir. Örnek verecek olursak çok büyük memeler küçültüldüğünde meme dokusu ve bezlerinin de büyük kısmı çıkartılmaktadır. Kalan kısımların yeterli süt üretebileceği her zaman garanti edilemez. Yeterli meme bezi bırakıldığı zaman da istenilen küçülme sağlanamaz. Meme küçültme ameliyatlarının en büyük sıkıntısı bazı olgularda ameliyat sonrası göğüslerin hala büyük kalmasıdır.

Göğüsleri küçültmek için ne yapmak lazım

Memelerin küçülmesi için ne yapılmalı sorusunun yanıtı ameliyat edilmeli şeklinde vermiştik. Meme küçültme ameliyatlarına tıp dilinde reduction mammaplasty adı verilir. Ameliyat ciddi bir işlemdir ve bazı beklenmeyen sorunları (komplikasyonları) olabilir. Meme küçültmenin esasını memenin konik şeklini bozmadan önemli bir parçasını çıkartmak oluşturur. Ancak büyük memelerde genellikle meme başı da çıkartılması gereken kısım içinde yer alır. Meme başı estetik ve fonksiyonel olarak önemli bir parçadır ve çıkartılıp atılamaz. Yeni memenin konisinin tepe noktasına yerleştirilmesi gerekir. Bu riskleri olan ve incelik isteyen bir işlemdir. Meme içindeki kan dolaşımını bozacak bir hareket meme başının çürümesine (nekroz olmasına) neden olabilir. Bu gibi aksilikler ile karşılaşmamak için meme küçültme ameliyatının yalnızca plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahlar tarafından yapılması gerekmektedir. Bu konuda tanımlanmış pek çok ameliyat yöntemi vardır. Acak bu yöntemlerden hiç birinin en iyisi olduğu söylenemez. Konuya hakim olan ve yaptığı ameliyat konusunda yeterli deneyimi olan plastik cerrah iyi sonuç alır. Buna karşılık deneyimi az olanların sonuçları hangi yöntemi kullanırsa kullansın her zaman ayni başarıyı gösteremiyebilir.  Prof. Dr. Ege Özgentaş meme küçültme ameliyatlarında kendisinin geliştirdiği ve uluslararası kongrelerde tanıttığı özel bir teknik uygulamaktadır.

Meme Küçültme Fiyatları

Hastalar sıklıkla internetteki arama motorlarını kullanarak göğüs küçültme fiyatları ile ilgili araştırma yapmaktadırlar. Burada amaç muhtemelen en uygun fiyatı bulmaktır. Hem Türk Tabipleri Birliği hem de hekimlik yasaları doktorların ameliyat fiyatlarını aleni olarak herkese açık ortamlarda ilan etmelerine, indirim kampanya promosyon vs. isimleri altında diğer meslektaşları ile ticari rekabet ortamı yaratacak faaliyetlerde bulunmalarına izin vermemektedir. Ayrıca ameliyatlar standart ticari ürünler olmayıp her hastada farklılıklar gösterebilmektedirler. Bu nedenle de muayenesi yapılmadan bir hastaya ameliyat ücreti verilmesi doğru değildir. Meme küçültme ameliyatları hastanın yaşına, sağlık durumuna, göğüslerinin şekil ve büyüklük derecesine göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca başarısı hekimin deneyimi ile çok yakından ilişkilidir. En ucuz fiyatı bulmak ayni kalitedeki tedaviyi daha ucuza yaptırmak anlamına gelmez. Hekimliğin özellikle de plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahinin bir sanat olduğunu ve verilen hizmetin kalitesi arttıkça bedelini de artacağı akıldan çıkarılmamalıdır.

İlgili bağlantı:
Meme (Göğüs) küçültme ameliyatı nasıl yapılır?

Ameliyat öncesi ve sonrası resimleri için Amerikan Estetik Cerrahi Derneği tarafından hazırlanan sayfayı ziyaret edebilirsiniz. (Lütfen açıklamayı okuyunuz)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir