Plastik Sanatlar ve Estetik Cerrahi

Güzelliğin tanımı yoktur çünkü soyut bir kavramdır. Ama güzelin en başarılı görüntüsünü plastik sanatlar özellikle de heykeller verir. Çünkü 3 boyutlu görselliğe sahiptirler. İnsan vücudunun da nasıl estetik bir yapıda olabileceğini gene en iyi heykeller gösterir. Biz estetik plastik cerrahların heykeltıraşlardan öğreneceğimiz çok şeyler vardır.


Sosyal medyadaki paylaşımlarımızı izlemek için aşağıdaki logolardan uygun gördüklerinize tıklayabilirsiniz:


Ameliyatsız Estetik

Cilt Gençleştirme

Ameliyat her dönemde ne amaçla yapılırsa yapılsın kişilere korku vermiştir. Yakın zamana kadar estetik işlemlerin hemen tamamı ameliyat ile yapılmakta idi. Ancak günümüzdeki gelişmeler artık pek çok estetik işlemin ameliyatsız yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Ameliyatsız yüz germe

Çeşitli dolgu maddelerinin üretilmesi ve botulinum toksini kullanımı özellikle yüz bölgesinde ameliyata gerek kalmaksızın önemli değişiklikler ve düzeltmeler yapılmasını sağlamıştır. Her ne kadar bunların kalıcılığı ameliyat kadar uzun olmasa da daha sıkıntısız ve ekonomik olmaları geniş bir kesim tarafından kabul görmelerini sağlamıştır. Hyaluronik asit bazlı dolgular yüz şeklini belirlemede yararlıdır. Çeşitli ince kırışıklıklar ve dudak kalınlaştırmak için uygundurlar.

Göz çevresi kırşıklıkları

Özellikle kadınları çok rahatsız eden bu olay botulinum toksini ve dolgular sayesinde önemli ölçüde giderilebilmektedir.

Ameliyatsız kaş kaldırma

Gençlerin çok rağbet ettiği bu işlem yalnızca ipler ile yapılabildiği gibi botulinum toksini ile de yapılabilmektedir.

Aşağıdaki videoda biçaksız estetik ile ilgili olarak kliniğimizin halkla ilişkiler görevlisi ile yaptığım bir söyleşide hastalarımızın bu tür non invaziv işlemler hakkındaki düşüncelerini size yansıtmaya çalıştım.


Sosyal medyadaki paylaşımlarımızı izlemek için aşağıdaki logolardan uygun gördüklerinize tıklayabilirsiniz:


Lokal Anestezi İle Estetik

Lokal Anestezi

Narkoz (genel anestezi) kelimesi günümüzde hala korku vermektedir. Bunun bir alternatifi de sedasyon altında verilen lokal anestezi dir. Bu işlem özellikle estetik ameliyatlar için son derece uygundur.

Lokal anestezi ne demektir?

Lokal anestezi yalnızca ameliyat yani tedavi edilecek bölgeyi uyuşturmak ve acı duymaz hale getirmektir. Vücudun diğer kısımları normal duyusundadır ve işlevlerine devam eder. Genel anestezinin aksine kişi tam olarak uyanıktır ve kendi kendine soluk alıp verebilmektedir. Hasta her türlü hereketi yapabilir ama uyuşturulan bölgede ağrı duymaz.

Lokal anestezi nasıl yapılır?

Lokal anestezi uyuşturulması gereken yere uygun maddenin enjekte edilmesi ile yapılır. İğnenik ilk batırıldığı yerde kan almak için damara girerken veya kalçadan iğne yapılırken deride meydana gelen küçük batma hissi olur. Bu bölge birkaç dakika içinde hissizleşir ve daha sonra bu hissiz bölgeye iğne batırılarak diğer bölgelere doğru ilerlenir.

Lokal anestezi acıtır mı?

Daha önce bahsettiğimiz gibi deneyimli bir elde lokal anestezinin yalnızca ilk iğne batırılışı biraz hissedilir ama sonraki enjeksiyonlar ağrısızdır. Çok hassas olan kişilerde bu ilk iğne yapılışını da hissettirmemek için damardan bir sakinleştirici ilaç verilebilir. İyi yapılan bir lokal anesteziden sonra kesinlikle ağrı hissi olmaz. Eğer anestezi sonrası ağrı hissediliyor ise bunun nedeni uygun tekniğin veya yeterli dozun kullanılmamış olmasıdır.

Sık sorulanlar

Lokal aestezi ile ilgili sık sorulan ve bilinmek istenen diğer başlıkları da söyle özetleyebiliriz.

Lokal anestezi aç karnına mı yapılır?

Her ne kadar çok küçük işlemlerde (nevüs veya ufak kist çıkartılması) aç karına olmak gerekmez ise de pek çok estetik ameliyat belli bir süre almaktadır. Ameliyat süresi içinde bulantı ve kusma olacak olursa ciddi sorunlar çıkartabilir. Ayrıca aniden ortaya çıkan bir beklenmeyen durumda hastada genel anesteziye geçilmesi icap edebilir ve bunun için hastanın midesinin tamamen boş olması gerekir. Bütün bu nedenler dikkate alındığında lokal anestezi için bile hastanın boş mide ile yani aç olarak gelmesi tercih edilir. Bütün dünyada kabul edilen ortalama aç kalma süresi erişkinlerde ameliyattan 8 saat öncesi  başlar. Yani kişi en son ameliyattan 8 saat önce yemeli ve içmeli daha sonra tamamen aç olmalıdır. Bunun tek istisnası bu 8 saat içinde ağızdan alınması gereken zorunlu ilaçlardır ve bunlardan bazılarının bir yudum su ile alınmasına izin verilir.

Lokal anestezi etkisi ne kadar sürer?

İlk kullanılan lokal anestetik maddelerin bile etkisi bir iki saat kadar sürebilmektedir. Günümüzde 12 saate kadar etkisi sürebilen lokal anestezikler mevcuttur. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda etki geçerken ayni bölgeye yeniden ilaç enjekte edilerek süre uzatılabilir Ancak bunlar yapılırken anestezik ilacın maksimum dozunu geçmemeye dikkat edilmelidir.

Lokal anestezi sonrası nasıldır?

Ameliyat sonrası ağrı açısından lokal anestezi biraz daha avantajlıdır. Genel anestezi ile yapılan ameliyatlardan sonra uyanan hasta ne kadar ağrı hissediyor ise lokal anestezi ile yapılan ameliyatlardan sonra da uyuşturucu ilacın etkisi geçince ağrı hissedilebilir. Ancak lokal anestezinin etkisi yavaş yavaş geçtiği için ağrı da yavaş yavaş ortaya çıkar ve gerekirse ağrı kesiciler ile azaltılır veya ortadan kaldırılır. Lokal anestezinin en büyük avantajı genel anestezinin aksine uyanma sonrası görülen bulantı, kusma, boğaz ağrısı ve tam olarak kendine gelmedeki gecikmenin olmayışıdır. Lokal anestezi ile ameliyat edilen bir hasta ilave sakinleştirici verilmemiş ise hemen evine gönderilebilir. İlave sakinleştirici verilenler ise bunun uyku veren etkisi geçtiği andan itibaren (en fazla birkaç saat sürer) evlerine yürür durumda gidebilirler.

Lokal anestezi yan etkileri

Lokal anestezikle genel olarak çok güvenlidirler. Ancak her ilaç ve maddeye olduğu gibi bunlara da ciddi allerji gelişebilir. Kliniğimizde bütün ameliyatlar lokal anestezi ile bile olsa ameliyathanede yapıldığı için allerjik reaksiyonların tedavisi diğer ortamlara göre çok daha kolaydır. Ancak bazı uzun etkili lokal anestezik maddeler verildiği yerden yavaş yavaş kana karışarak ameliyattan saatler sonra bile yüksek doza bağlı sorunlar ortaya çıkartabilir. Bunu önlemek için kullanılan her maddenin maksimun dozunu çok iyi bilmek ve bunun üzerine çıkmamak gerekir.

Özet olarak lokal anestezi ile yapılan ameliyatlar nisbeten daha güvenlidirler. Deneyimli kişiler tarafından verildiğinde pek çok estetik ameliyat uyutulmaksızın lokal anestezi ile güvenle yapılabilir. İyi yapılan lokal anestezide kesinlikle ağrı duyulmaz ve ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntı şekilmez.

 


Sosyal medyadaki paylaşımlarımızı izlemek için aşağıdaki logolardan uygun gördüklerinize tıklayabilirsiniz:


Yüz Germe (Facelift) Demode mi Oluyor?

Yüz gerdirme

Yüz vücudun en görünen kısmıdır ve bu nedenle güzellik ve estetikte en dikkati çeken bölgedir. Ayrıca genç ve yaşlının ayırımında kullanılan en güvenilir göstergelerden biridir. Yaşlanmanın ilk belirtileri yüzde görülür. Yaşlanmak kaçınılmaz olsa da yaşlı görünmek genel olarak arzulanan bir durum değildir. Özellikle iş dünyasında ayni becerilere sahip insanlar arasında genç görünenler daima tercih edilirler. İnsanlar bunu çok eskilerden beri çok iyi bildiklerinden ileri yaşlara  geldiklerinde kendilerini genç göstermenin yollarını sürekli aramışlardır. İlk çere arayışları cerrahi işlemler ile başlamıştır.

Yüz gerdirme ameliyatı

Yaşlanan yüzdeki sarkma ve kırışıklıkları düzeltmek için deriyi ameliyat ile arkaya doğru germek ilk akla gelen cerrahi işlem olmuştur. Yüz germe ve burun ameliyatı en eski estetik ameliyatlar arasındadırlar. Vücudun en görünen bölgeleri olduğu için bunu doğal karşılamak gerekir. Yaşlanan yüzdeki kırışıklık ve sarkmaların gerilerek düzeltilmesi anlamında kullanılır.

Yüz germe nasıl yapılır?

Yüz germe yani facelift ameliyatı yüzdeki kırışıklıkları ve sarkmaları gidermek ve yüz derisini daha gergin hale getirmek amacı ile geliştirilmiştir. Belli bir yaştan sonra yanaklarımızın, kaz ayağı dediğimiz göz kenarlarının ve ağız kenarlarının sarkmaya başlaması herkesin farkında olduğu bir durumdur. Orta ve ileri yaştaki kişiler ayna karşısında yanaklarını arkaya doğru çektirerek gerdirdiklerinde yüzlerinin daha genç durduğunun farkındadırlar. Plastik cerrahlar başlangıçta yalnızca bu talebi gidererek yani yanak derisini kulağa doğru gerdirerek yüzde bir güzelleşme sağlamaya başlamışlardır. Yüz germe ameliyatlarında deri yapışık olduğu yüz dokularından kesilerek kaldırılır ve bu şekilde geriye çekilir. Fazla kısımları tesbit edilerek kesilip çıkartılır ve kalan kısmı dikilerek yüzde gerginleşme sağlanır. Ama bu işler kesme ve dikiş atma gerektirdiğinden bir iz bırakır. Bu izin farkedilmemesi için kulağın hemen önünde ve arkasında olmasına özen gösterilir. Eğer güzel dikilirse yüz germe ameliyatının izleri farkedilmeyecek kadar ince ve belirsiz olur. Başlangıçta yalnız yüz derisi üzeride uygulanan  bu ameliyatlar yaşlanmanın neden olduğu değişiklikler daha iyi öğrenildikçe değişikliklere uğramıştır.

Yüz nasıl yaşlanıyor?

Yaşlanmanın her organdaki etkisi farklı olmaktadır. Yüz deri dışında kemiklere kadar uzanan çeşitli farklı dokulardan oluşmuştur ve her yapının gösterdiği değişiklik diğerinden başkadır. Bu değişikliklere göre uygulanan işlemleri kısaca gözden geçirelim:

Derinin sarkma yönü

Zaman ilerledikçe yaşlanma sırasında derinin öne doğru değil de aşağa doğru sarktığı farkedildi. Bu nedenle daha ileri tarihlerde yüz germe ameliyatlarında kesilen ve altından serbestleştirilen deri arkaya doğru değil de yukarı doğru çekilerek kesilmeye başlandı. Bu değişiklik özellikle çene köşesindeki sarkmaları daha etkili olarak düzeltmeye başladı.

Deri altındaki dokuların sarkması

Yalnızca deri germe ile yapılan ameliyatlarda dikiş hattında gerginlik olması istenmese de bazı durumlarda izlerin genişlemesine yol açıyordu ve bir süre sonra gerilen derinin tekrar sarkması sık olarak gözleniyordu. Aslında yaş ilerledikçe yalnız deri değil deri altındaki yağ, adaleler ve diğer yumuşak dokular da sarkıyordu. Yalnız derinin çekilmesi bu dokulardaki sarkmayı önlemiyordu. Bu nedenle deri altındaki dokuların da ayrıca gerilmesi gerektiği kavrandı. Bu şekilde yüzün derinindeki kılıf (SMAS adı verilir) ile veya kemiğin üzerinden dokuların serbestleştirilerek gerilmesine yönelik ameliyatlar yapılmaya başlandı. Bunlara SMAS lift veya periost (kemiğin üzerindeki kılıf) altı lift (subperiosteal lift) adı verildi. Derin dokular gerildikten sonra deri fazlalığı çok daha az bir gerginlikte çıkartıldığından deri gevşek olarak dikilebiliyor ve bu nedenle izler çok daha belirsiz oluyordu. Ayrıca ameliyatın etkisi de daha uzun süreli oluyordu.

Yaşlı yüzlerde hacim (volüm) kaybı

Yapılan çalışmalar yaşlandıkça yüzün hacminin azaldığını gösterdi. Nasıl bir balon söndükçe pörsümeye başlar, üzeri kırışır ve buruşur ise volümü azalan yüz bölgesinde deri ve diğer kısımlarda sarkmalar ortaya çıkar. Bu gerçek yüz gençleştirmenin prensibinde önemli bir değişikliğe yol açtı. Nasıl sönen bir balon tekrar şişirildiğinde gerginleşiyor ise yaşlı yüzü de gençleştirmek için tekrar doldurmak gerekmektedir. Araştırmacılar bu işlem için yapay dolgu maddeleri geliştirirken plastik cerrahlar bu işin kişinin kendi yağı ile çok daha sağlıklı yapılabildiğini buldular ve uygulamaya koydular.

Deride ince kırışıklıklar

Yüz germe ameliyatlarının başlamasından itibaren deri germenin ince kırışıklıkların giderilmesinde yeterli olmadığı anlaşıldı. Yüz derisini soymanın ince kırışıklıkları düzelttiği farkedildi ve peeling denilen soyma işlemi düzenli olarak günümüze kadar kullanıldı. Bu soyma kimyasal ajanlar, lazerler veya mekanik aletler ile yapılmaktadır.

Günümüzde yüz gerdirme nasıl yapılır?

Artık eskisine göre klasik yüz germe ameliyatları eskiye göre çok daha az yapılmaktadır. Çünkü daha az kesi yapılarak ve daha az iz bırakılarak etkili sonuçlar alınabilmektedir. Modern teknikleri gözden geçirelim:

Deri sıkılaştırma

Yani çıkan mikrodalga, radyofrekans ve lazer cihazları artık yüz derisini yakmadan deri altındaki kollajen denilen bağları gererek deride belirgin sıkılaşma sağlamaktadırlar. Halk arasında bu tedavilere derinin ütülenmesi de denilmektedir. Bu konuda çok sayıda tıbbi cihaz mevcuttur. Biz kliniğimizde şu an mevcut en gelişmiş cihaz olan Fraxel Dual lazerini kullanmaktayız. Bir veya iki seansta deride belirgin gerginlik ve yenilenme sağlanabilmektedir.

Peeling (soyma)

Mekanik traşlama (abrazyon)

Gelişmiş aletler ile derinin üst tabakalarının traşlanması mümkün olmaktadır. Birkaç seans gerektirmesine rağmen iyileşmeleri kolay olduğundan tercih edilmektedir.

Kimyasal traşlama (kimyasal peeling)

Yeni formüller ile hazırlanan merhemler yüz derisini yavaş yavaş yara oluşturmadan soyarak yararlı etkiler yapmaktadır.

Yüz hacmini yeniden sağlama

Dolgu

  • Bunu en güvenli ve uzun ömürlü olarak kişinin kendisinden alınan yağ dokusu ile yapmaktayız. Yağ enjeksiyonu (fat injection) veya mikro yağ enjeksiyonu (microfat injection) teknikleri o kadar etkili olmaktadır ki pek çok kişide ilave ameliyat yapmaya gerek duyulmamaktadır.
  • Volüm eksikliğini tamamlamak için kullanılan diğer bir yöntem ise yapay dolguların enjekte edilmesidir. Ameliyatsız bir yöntem olduğu için birçok kişi bunu tercih etse de kalıcı olmaması bir dezavantaj oluşturmaktadır. Ayrıca piyasada mevcut ürünlerin hangilerinin güvenli olduğunu tesbit etmek oldukça güçtür.

Ameliyatsız iple yüz gerdirme

Kesi yapılması ve bunun dikilmesi hem kişileri korkutmakta hem de belli bir süre yara bakımı gerektirmektedir. Buna karşılık derinin kezi yapılmadan yalnızca iple asılarak gerilmesi mümkündür. Yaklaşık 15 yıldan uzun bir süredir kliniğimizde deriye kesi yapmadan yalnızca iğne deliklerinden girerek ve ameliyat iplikleri ile derinin altından germe ve asma işlemleri uygulamaktayız. Böylece kaş, yanak, boyun ve çene köşeleri gibi sarkık bölgeleri görünen bir iz bırakmadan lokal anestezi altında düzeltebilmekteyiz. Her ne kadar bu iplikle askılama işlemleri belli bir süre sonra etkisini kaybetmekte ise de tekniğin ilerlemesi ile bu süreyi 5 yıla kadar uzatabildik. Pek çok yüz germe ameliyatının etkisinin de birkaç yılla sınırlı olabildiğini hatırlatmakta yarar vardır.

Özet

Günümüzde klasik yüz germe ameliyatı giderek daha seyrek yapılmaktadır. Bunun yerine Fraxel ile deri sıkılaştırma, yağ dolgusu ve iplikle askılama teknikleri sıklıkla yapılmaktadır. Sonuçlar ise oldukça yüz güldürücüdür.


Sosyal medyadaki paylaşımlarımızı izlemek için aşağıdaki logolardan uygun gördüklerinize tıklayabilirsiniz: